Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych witkowski, cabała & partners sp. k.
pl de

Aktualnosci

2016-05-10 | Czy będąc wierzycielem hipotecznym możesz odliczyć cenę nieruchomości uzyskanej na licytacji?

Według prawodawcy wierzyciel hipoteczny  może zająć nieruchomość na poczet niewyegzekwowanych wierzytelności od dłużnika. W pierwszym kroku do skorzystania...

więcej

2016-04-19 | Czy pośpieszne zwolnienie dyscyplinarne działacza w związkach jest zgodne z prawem?

W przypadku gdy pracodawca ma zamiar rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem będącym pod szczególna ochroną z tytułu pełnienia roli działacza w związkach...

więcej

2016-04-05 | Kto ponosi koszty przesyłki przy odstąpieniu od umowy?

Zawieranie umów na odległość, wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla konsumentów, które nadmiernie wykorzystują przedsiębiorcy. Klient, odstępując od umowy,...

więcej

2016-03-31 | Czy Pracodawca może zmodyfikować zasadę wynagrodzeń pracowników bez zgody związków ?

Zasadniczym warunkiem do zmiany przez pracodawcę uregulowań wynagrodzeń płacy pracownikom jest przesłanka zawarta w art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r....

więcej

2016-03-28 | Wynagrodzenie radcy prawnego za lojalność i brak konkurencji

W czerwcu 2015 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię dopuszczalności zastrzeżenia odszkodowania dla radcy prawnego w zamian za lojalne postępowanie i...

więcej

2016-03-24 | Odwołanie testamentu notarialnego

W sierpniu 2015 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię możliwości odwołania testamentu poprzez zniszczenie wypisu aktu notarialnego. Należy przy tym zaznaczyć,...

więcej

2016-02-12 | Klauzule niedozwolone

W listopadzie 2015 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię dopuszczalności wielokrotnego pozywania przedsiębiorcy o uznanie danego postanowienia wzorca umowy za niedozwolony.  Niedawno...

więcej

2015-12-18 | Przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości - do kiedy można złożyć wniosek.

W toku windykowania zaległości często okazuje się, że dłużnik ma wielu wierzycieli, którzy mogli już wszcząć egzekucję. Jeżeli dłużnik ma nieruchomość, to z wniosku innego...

więcej

2015-11-17 | Rozwód – czy wnosić o orzeczenie winny, czy skarżyć niekorzystne orzeczenie w tej kwestii?

12.00 Zgodnie z  przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę...

więcej

2015-09-21 | Prawo Transportowe – noclegi w kabinach i ryczałty

Od nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców z 2010 r. za podróż służbową kierowcy uznaje się co do zasady każdy transport poza siedzibę pracodawcy jak również każdy...

więcej

2015-08-27 | Rodzice a dzieci

Ograniczenie władzy rodzicielskiej już nie będzie automatyczne. Od 29 sierpnia 2015 r. będzie obowiązywała zmiana kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dzięki której sąd nie...

więcej

2015-08-20 | Odszkodowanie w przypadku śmierci pracownika to koszt podatkowy

Wypłacone przez pracodawcę na podstawie kodeksu cywilnego odszkodowanie a także renta w przypadku śmierci pracownika stanowią koszt podatkowy w myśl ustawy o PIT, albowiem zabezpiecza...

więcej

2015-08-11 | Wynagrodzenie prezesa bez ZUS?

12.00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny potwierdził, że stosunek powołania na członka zarządu na podstawie kodeksu spółek handlowych nie musi wiązać...

więcej

2015-07-27 | Poszukiwani współpracownicy

Kancelaria poszukuje zainteresowanych pracą: - aplikantów radcowskich (I i II rok), - aplikantów sędziowskich (aplikacja pozaetatowa)...

więcej

2015-07-15 | W podatkach ważna jest data nadania nie odbioru

PRAWO PODATKOWE - Wyrok NSA z 22 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1562/15. W myśl orzeczenia NSA z 22 lipca 2015 r. (II FSK 1562/15) do dochowania terminu przez podatnika wystarczające...

więcej

2015-07-09 | Udział w spółce z o. o. jako przedmiot egzekucji

Dążenie wierzyciela do zaspokojenia roszczenia prowadzi do różnorodnych sposobów egzekwowania należności. Jednym z takich sposobów jest egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną...

więcej

2015-06-29 | Zakaz wypłaty dywidendy podczas likwidacji spółki

18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że nie jest dopuszczalne dokonywanie wypłat dywidendy w trakcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakaz...

więcej

2015-02-18 | Data dostawy z ustawy o VAT

Przy transakcjach dostawy polegających na skomplikowanym i wieloetapowym montażu , obowiązek podatkowy aktualizuje się dopiero wtedy, gdy kontrahent ma pełne prawo do dysponowania towarem...

więcej

2015-02-04 | Poszukiwany współpracownik

Kancelaria poszukuje aplikanta lub absolwenta wydziału prawa. Wymagania: - doświadczenie w pracy w kancelarii prawniczej, - podstawowa znajomość procedury...

więcej

2015-02-02 | Niewłaściwe ograniczanie prokury

Parę dni temu, bo 30 stycznia 2015 r. Izba Cywilna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę o niedopuszczalności wpisu do krajowego rejestru sądowego prokurenta z równoczesnym ograniczeniem jego...

więcej

2015-01-22 | Prawo pracy - opodatkowanie ugody z pracownikiem

Pracownik, który rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron, a następnie zawarł z pracodawcą ugodę przed sądem dotyczącą jego roszczeń odszkodowawczych, powinien...

więcej

2015-01-20 | ULGA NA ZŁE DŁUGI NIE PODLEGA DZIEDZICZENIU

Zgodnie z interpretacją podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 grudnia 2014 r. (IBPP2/443-814/14/RSz) podatnik, który kontynuuje działalność gospodarczą po...

więcej

2015-01-13 | Prawo budowlane - przywrócenie poprzedniego sposobu uzytkowania wymaga wstrzymania korzystania i przedłożenia dokumentów

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 11 grudnia 2014 r. ( II SA/Bk 900/14) Teza: Nakazanie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu...

więcej

2014-12-14 | Upadłość konsumencka - czy warto?

Zbliża się moment wejścia w życie nowelizacji prawa upadłościowego, która ma w znaczny sposób ułatwić przeprowadzenie tzw.  upadłości konsumenckiej poniżej przedstawiamy...

więcej

2014-11-26 | Upadłość konsumencka - blog

W związku rosnącym zainteresowaniem tzw. upadłością konsumencką otworzyliśmy blog poświęcony temu zagadnieniu. Będą na nim pojawiały się artykuły i materiały umożliwiające...

więcej

2014-07-29 | PRAWO KONSUMENCKIE - wytyczne Komisji Europejskiej do nowelizacji

PRAWO KONSUMENCKIE Wytycznie komisji Europejskiej do nowelizacji ws. sprzedaży konsumenckiej W Polsce nowe przepisy konsumenckie wejdą w życie 25 grudnia 2014...

więcej

2014-07-23 | OPŁATY PÓŁKOWE - jak z nimi walczyć?

Roszczenie o zwrot półkowego przedawnia się po trzech latach Sieci supermarketów często wykorzystują swoją pozycję na rynku i uzależniają współpracę handlową od...

więcej

2014-07-22 | WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY

WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY Przedsiębiorca może przepakować towar bez zgody wprowadzającego do UE wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt I CSK 534/13...

więcej

2014-07-07 | Zmiana przepisów dot. sprzedaży konsumenckiej

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW – CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie Dnia 30 maja 2014 r. Sejm RP...

więcej

2014-07-03 | WADIUM A KOSZT PODATKOWY

Wadium zatrzymane z własnej winy nie stanowi kosztu Wyrok NSA z 27 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1821/12 Przedsiębiorca startujący w przetargu nie odliczy od...

więcej

2014-06-11 | PRAWO SPÓŁEK - nieodpłatny zarząd przychodem?

Nieodpłatny zarząd przychodem? W sytuacji, gdy prezes spółki rezygnuje z pobierania honorarium, może to wiązać się z powstaniem dla tej spółki nieodpłatnego...

więcej

2014-04-17 | "Puste faktury" a odliczenie podatku VAT

ODLICZENIA NALICZONEGO PODATKU VAT Wydatki potwierdzone pustą/fikcyjną fakturą nie są kosztem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2014...

więcej

2014-04-01 | Pranie brudnych pieniędzy

Notariusz zgłosi umowę darowizny nieruchomości, której wartość przekracza 15 tys. euro wyrok Naczelnego Sądu...

więcej

Zobacz nasze serwisy tematyczne: